Ana sayfa Poster Hazırlama Kuralları

Poster Hazırlama Kuralları

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

Poster boyutu 60 (yatay) x 90 (dikey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.

Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.

Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.

Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

Posterler organizasyon komitesince belirlenecek poster oturum tarihlerinde ve numaralanmış panolara asılacaktır.

Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.

Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.

 

POSTER YARIŞMASI

  1. Ulusal Sütçülük Kongresi’nde ayrıca Poster Yarışması düzenlenecektir. Bildirisi poster sunumu olarak kabul edilen araştırmacıların posterleri kongre sırasında jüri tarafından değerlendirilecektir.