Bakteri ve Kompost Çayı Uygulamaların Salihli Kiraz Çeşidinde Meyve Özellikleri, Verim ve Besin Elementi İçeriklerine Etkileri

Ad SOYAD1 Ad SOYAD1 Ad SOYAD2*

1Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir

2Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir

*İletişim (correspondence): e-posta adsoyad@yahoo.com Tel: +90 (232) 3119999; Faks: +90 (232) 3881111

ÖZET

Bu çalışmada, Salihli kiraz çeşidinde bakteri ve kompost çayı uygulamalarının meyve özellikleri, verim, gelişme ve besin elementi içeriklerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada P. mahaleb anacına aşılı Salihli kiraz çeşidi bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Pantoae agglomerans strain C9/1 ve Pseudomonas fluorescens strain A506 bakterileri ağaçlara 3 farklı dönemde (tam çiçeklenme, çiçeklenmeden 15 ve 30 gün sonar) kompost çayı ise 15 günlük periyotlarda (yapraklanma – meyvelerde renk dönüşümü) uygulanmıştır. Sürgün uzunluğu, meyve özellikleri, makro ve mikro besin elementleri ve verim incelenmiştir. A506 bakteri uygulaması ile sürgün uzunluğu ve sap kopma kuvveti artış göstermiştir. Bakteri ve kompost çayı uygulamalarında, meyvelerin koyu kırmızı renkli olduğu belirlenmiştir. Uygulamalara bağlı olarak, P, K, Na ve Fe içeriği bakımından farklılık ortaya çıkmıştır. Sürgün uzunluğu ve meyve özellikleri bakımından A506 ve C9/1 bakteri uygulamalarının kontrole göre etkili olduğu görülmüştür. Kompost çayı uygulamasında besin elementi içeriği en yüksek değere ulaşmıştır. Tüm uygulamalar verimi olumlu yönde etkilemiştir.

Anahtar sözcükler: Kiraz, PGPR, kompost çayı, meyve özellikleri, besin elementi

“Kongremize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için çok teşekkür ederiz. USKO 2019’da görüşmek üzere”

  • Tam metin gönderimi için son tarih 5 Nisan 2019’dir. Tam metinlerin usko2019@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildirilerin sadece özetleri kongre kitabında yer alacaktır.
  • Bildiri kabul metinleri yazarlara gönderilmiştir. Kabul metni ulaşmayan bildiri sahipleri usko2019@gmail.com adresine mail atabilirler.
Kongre Düzenleme Kurulu
close-link